WInformatie schimmels in siliconenkit

 

Algemeen

Het komt de laatste jaren steeds regelmatig voor dat in kitvoegen die toegepast zijn als afdichting tussen bijvoorbeeld de wand- en vloertegels van badkamers, zich schimmels manifesteren.

Deze zijn herkenbaar aan donkere vlekken aan het oppervlak die bij normale reiniging niet zijn te verwijderen. Het functioneren van de kitvoeg wordt hierdoor niet beïnvloed, doch esthetisch is het vaak bezwaarlijk.

In ons leefmilieu komen veel soorten schimmels voor en in zeer grote hoeveelheden. als voorbeeld kan dienen dat één gram huisstof meer dan 3 miljoen schimmels bevat.

Oorzaak schimmels

De belangrijkste voorwaarde voor de groei van schimmels zijn temperatuur, vocht en de aanwezigheid van voedingsstoffen.

Temperatuur

Een temperatuur tussen 20 °C en 30 °C is optimaal voor de groei van schimmels, doch bepaalde soorten vermeerderen zich nog bij 5 °C. Beneden of boven de temperatuur uitersten staat de groei vrijwel stil, maar dit impliceert niet dat de schimmels dan afsterven. Hiervoor zijn veel lagere c.q. hogere temperaturen nodig.

Vocht

Een hoge luchtvochtigheid of langdurig nat blijven van de ondergrond veroorzaakt de tweede conditie voor schimmelgroei. Een schimmel bestaat voor ca. 95% uit water en heeft daarom water nodig om zich te vermeerderen. De meeste soorten voeden zich ook met water uit opgeloste voedingsstoffen. De hoge relatieve luchtvochtigheid is in badkamers vaak aanwezig doordat er in veel gevallen onvoldoende wordt geventileerd. Sterk gesloten ondergronden, zoals tegels in badkamers, nemen nauwelijks vocht op zodat het optreden van schimmelvorming hierin vrijwel niet mogelijk is. Echter bij ondergronden die poreus zijn, zoals siliconenkit maar ook stucwerk boven de tegels of op het plafond, is de kans op het groeien van schimmels aanmerkelijk groter.

Voedingsbodem

Naast temperatuur en vocht is de derde voorwaarde het aanwezig zijn van organisch materiaal, vaak slechts in zeer geringe hoeveelheden. Zo kan normaal optredende vervuiling van een ondergrond bij gebruik van de badkamer, ruim voldoende zijn. Voor industriële toepassingen moet men bedacht zijn op plaatsen waar voedselcontact kan optreden. Locaties naast bijvoorbeeld paneerlijnen en braadovens geven extra kans op schimmelvorming. Dergelijke "contact" plaatsen bieden in combinatie met vocht en temperatuur ideale locaties waar schimmelgroei kan optreden. Regelmatig grondig mechanisch reinigen van wanden (inclusief de voegen) is vereist om op dergelijke locaties schimmel tegen te gaan.

Onderhoudssysteem voor kitvoegen

De beste manier op schimmelvorming tegen te gaan, is de voeg regelmatig (ca. eens per 14 dagen) met een verdunde bleekwateroplossing te reinigen. Belangrijk aspect hierbij is, dat de kitvoeg zelf gereinigd moet worden.

Indien er, ondanks het regelmatig reinigen, toch schimmelvorming optreedt, moet de voeg reeds in een vroeg stadium met een schuursponsje en Cif schoongemaakt worden. Het is belangrijk dit te doen voordat de schimmel zich in de kit kan verankeren.

Zit de kit reeds vol met schimmel dan is vervangen van de kit de enige oplossing. Om dan in de toekomst wederom schimmelvorming tegen te gaan dient men zich aan het hierboven beschreven onderhoudsvoorschrift te houden.

Resumerend

Samengevat kunnen we stellen dat het al of niet optreden van schimmels wordt bepaald door de conditie waaraan de kit wordt blootgesteld.

Doeltreffende maatregelen zijn:

 

  • Voldoende ventileren

     

  • Regelmatig reinigen

     


Een duurzame bescherming tegen het optreden van schimmels is echter nog niet voorhanden.

Deze informatie is in samenwerking met de kitleveranciers tot stand gekomen.